Author: madhwamrutha

Ganaga Devi 0

Dasha Paapa Hara Vratha

ದಶ (ಪಾಪ) ಹರವ್ರತ ದಶಮೀ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷೇ ತು ಜೇಷ್ಟೇಮಾಸಿ ಕುಜೇಹನಿ | | ಆವತೀರ್ಣಾ ಯತ: ಸ್ವರ್ಗಾತ್ ಹಸ್ತರ್ಕ್ಷೇ ಸರಿದ್ವರಾ || ಹರತೇ ದಶ ಪಾಪಾನಿ ತಸ್ಮಾದ್ ದಶಹರಾ ಸ್ಮೃತಾ || (ವರಾಹ ಪುರಾಣ) ದಶಹರ ವ್ರತವು ಜೇಷ್ಟಮಾಸ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಪಾಡ್ಯದಿಂದ ದಶಮಿಯವರೆಗು ೧೦ ದಿನಗಳು...

Sri Narahari Theertha 4

Sri Narahari Theertharu

Sri Narahari Theertha was illistrious, multi talented and highly reputed desciple of Sri madhwacharya. He had contributed in multiple fields along with philosophy & sanyasa, which include Arts, Economics, Politics, Social, Writer, Music, etc....

Sri Jitamitra Theertharu 3

Sri Jitamitra Theertharu

Sri Jitamitra theertha was 12th Peetadhipathi of Sri Madhwacharya Moola Mahasamsthana of Dakshinaadhi Kaveendra mutt. He had great siddhi & avadhootha lakshna’s & got great blessings from Sri Narasimha upasana in his Poorvashrama. He...

3

Sri Vibhudendrateertharu

Sri Vibudhendra Theertha (Tirunelveli)  The name Sri Vibudhendra Theertha gives un paralleled positive vibes in the minds and souls of scholars across india. He is reffered as the Commander in chief of Dwaitha philosophy...

0

Sri Padmanabhateertharu

Sri Padmanabha Theertha (1317-1324 AD) Sri Madhwacharya appointed Sri Padmanabha Theertha as his successor to the newly formed dwaitha Philosophical school after him. Sri Padmanabha theertha was one among the prominent scholars who followed...

2

Aradhanas of Dasaru

Aradhanas of Dasaru Month Paksha Tithi Name of Dasaru Place Vaishakha Shukla Dwitiya Shri venugopala Dasaru NA Shukla Ashtami Shri Modalakallu Sesha Dasaru Modalakallu Shukla Navami Shri Shyamasundara Dasaru Aasnihalu Jeshta Shukla Shashti Shri...

Madhwamrutha 4

Madhwa Saints Aradhane List

Aradhanas of Various Madhwa Saints of Different Mutts Masa/ Month Paksha Tithi Name of Saint Mutt Place Chaitra Shukla Padya Shri Purushothama Theertharu SVM Abbur Padya Shri Yadavendra Theertharu Puthige Puthige Dwitiya Shri SatyaPragna...

narashima devaru 1

Sri Narasimha Stotra Sangraha

ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಂಗ್ರಹ ॥ ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹನಖಸ್ತುತಿಃ ॥ ಪಾಂತ್ವಸ್ಮಾನ್ ಪುರುಹೂತ ವೈರಿ ಬಲವನ್ ಮಾತಂಗ ಮಾದ್ಯದ್ಘಟಾ । ಕುಂಭೋಚ್ಚಾದ್ರಿವಿಪಾಟನಾಽಧಿಕಪಟು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಜ್ರಾಯಿತಾಃ । ಶ್ರೀಮತ್ಕಂಠೀರವಾಸ್ಯಪ್ರತತಸುನಖರಾ ದಾರಿತಾರಾಽತಿದೂರ । ಪ್ರದ್ಧ್ವಸ್ತ ಧ್ವಾಂತ ಶಾಂತ ಪ್ರವಿತತ ಮನಸಾ ಭಾವಿತಾ ಭೂರಿಭಾಗೈಃ ॥ 1॥ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತಸಮಂತತೋಽಪಿಕಲಯನ್ ನೈವೇಶಿತುಃ ತೇ...

1

Sri Ramachandrateertharu

Sri Ramachandra Theertha (1406 -1435)    Sri Ramachandra Theertha is 10th saint from Madhwacharya of the main parampare and continued the task of his guru Sri Vageesha theertha to stabilize madhwa society post-split. He...