Tagged: Rayaru

ಶ್ರೀಸುಶಮೀಂದ್ರತೀರ್ಥರ 5

Sri Sushameendrateertharu (ಶ್ರೀಸುಶಮೀಂದ್ರತೀರ್ಥರ )

ಶ್ರೀಸುಶಮೀಂದ್ರತೀರ್ಥರ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರ ನಂತರ ಅವರ ವೇದಾಂತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಳಿದ ಮಹಾತ್ಮರನೇಕರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಸುಮತೀಂದ್ರತೀರ್ಥರು, ಶ್ರೀವಾದೀಂದ್ರತೀರ್ಥರು, ಶ್ರೀವರದೇಂದ್ರತೀರ್ಥರು, ಶ್ರೀಧೀರೇಂದ್ರತೀರ್ಥರು, ಶ್ರೀಸುಜ್ಞಾನೇಂದ್ರತೀರ್ಥರು, ಶ್ರೀಸುಧರ್ಮೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಸುಗುಣೇಂದ್ರತೀರ್ಥರು ಪ್ರಮುಖರು.

Sri Raghavendrateertharu 0

Shri Raghavendra Teertharu

                                                          Shri Raghavendra Theertharu (1621-1671) Sri Raghavendra thirtharu is known as kaliyuga kalpataru & Kamadhenu. He is the greatest contribution from Madhwa society to this whole world. He was Bhakta agrani(Humble & devoted...