Tagged: SriMadhwamrutha

Sri Vijayeendrateertharu 0

Shri Vijayeendra Teertharu

Shri Vijayeendra Teertharu Sri Vijayeendra Theertha took Pattabhisheka from Sri Surendra Theertha. He comes in the direct  lineage of Madhwacharya Moola Mahasamsthana (started by Hamsa Namaka Paramatma) and he is Fifteenth saint from Madhwacharya....

Sri Hayagreeva 0

Hayagreeva Stuthi

|| ಹಯಗ್ರೀವಸ್ತುತಿಃ || ಲಸದಾಸ್ಯ ಹಯಗ್ರೀವ ಲಸದೋಷ್ಠದ್ವಯಾರುಣ | ಲಸದ್ದಂತಾವಲೀಶೋಭ ಹಯಗ್ರೀವ ಲಸತ್ಸ್ಮಿತ || 1 || ಲಸತ್ಫಾಲ ಹಯಗ್ರೀವ ಲಸತ್ಕುಂತಲಮಸ್ತಕ | ಲಸತ್ಕರ್ಣ ಹಯಗ್ರೀವ ಲಸನ್ನಯನಪಂಕಜ || 2 || ಲಸದ್ವೀಕ್ಷ ಹಯಗ್ರೀವ ಲಸದ್ಭ್ರೂಮಂಡಲದ್ವಯ | ಲಸದ್ಗ್ರೀವ ಹಯಗ್ರೀವ ಲಸದ್ಧಸ್ತ ಲಸದ್ಭುಜ || 3 ||...

sri-satyabodha-teertharu 0

Sri Satyabhodhateertharu

  ASHRAMA SWEEKARA – 1744 ASHRAMA GURUGALU – SRI SATYAPRIYA THIRTHARU ASHRAMA SHISHYARU – SRI SATYA SANDHARU VRUNDAVANA PRAVESHA – 1783   Aradhana – Palghuna Bahula Padya He was born as Ramacharya in Raichur...