Tagged: Vyasarajaru

Sri Vyasarajaru 0

Shri Vyasarajaru

  Introduction The moment you hear about Vyasarajaru, you would remember the song of Sri Purandaradasaru, “Eesu munigaliddenu maadidaru, (relative comparison, rather than a negative opinion) Vyasamuni Madhvamathavannuddharisida”. Vyasaraja is one of the main...